نام ونام خانوادگی:خانم
سحرخاکی
مدرک تحصیلی:ارشدپرستاری
سمت: مسئول آموزش ضمن خدمت شبکه بهداشت ودرمان ممسنی
شماره تلفن:07224229723
شماره نمابر:07224222625
آدرس پستی:نوراباد ممسنی-فلکه مصلی-مرکز بهداشت شهید خواجه-واحد آموزش سلامت


اهداف:

افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات کارکنان دانشگاه

ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی دانشگاه
ارتقاء مهارتهای حرفه‌ای کارکنان 
ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان 
توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارتهای آنها با وظایف جدید 
 فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان
 

شرح وظایف مسئولین آموزش:
برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی
ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه 
 هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره آموزشی 
 اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره
اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه
حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن 
 شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن
ارسال اصلاحیه در ارتبا ط با هرگونه تغییرات در مکان و زمان دوره آموزشی وآزمون قبل از اجرای آن
ارسال فرم گزارش پایانی حداکثر یکماه پس از پایان دوره
تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري جلسات آموزشي در جلسات آموزشي
ارزشيابي مدرسين از جلسات آموزشي
ثبت نام پرسنل در دوره هاي مختلف آموزشي از طريق اينترنت از قبيل دوره هاي توجيهي بدو خدمت ، دوره هاي ويژه مديران و غيره 
صدور گواهي آموزشي پرسنل و وارد كردن اطلاعات پرسنلي در كامپيوتر
اطلاع رساني به پرسنل جهت شركت در كلاس هاي مختلف آموزشي
ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در دوره هاي آموزشي قبل از شروع دوره به استان
تكميل ، تصحيح و توزيع شناسنامه آموزشي كارمندان 
پيگيري و مراجعه به واحد آموزش جهت تحويل گواهي نامه آموزشي
بررسي كامل شناسنامه هاي آموزشي جهت استفاده كاركنان از مزاياي آموزشي
نظارت بر كلاس هاي آموزشي تشكيل شده از طرف واحدهاي مختلف ستادي
تكميل فرم درخواست برگزاري دوره با همكاري واحدهاي برگزاركننده دوره و ارسال آن به استان جهت گرفتن شماره مجوز استاني
بررسي سايت آموزش به صورت روزانه جهت گرفتن اطلاعيه و خبرهاي جديد از سايت و اعلام آن به پرسنل
ارسال شناسنامه آموزشي پرسنل به واحد آموزش سلامت ضمن خدمت استان جهت برخورداري از مزاياي آموزشي
ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در برخي دوره هاي آموزشي به استان جهت استرداد شهريه دوره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-10 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ