معرفي رياست شبكه بهداشت ودرمان ممسنی

نام ونام خانوادگی:دكتر علی چوبینه سياستگذاري سلامت مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در سطوح سياستگذاري و تصميم گيري بهداشت و درمان است که تمامی اقدامات بخش دولتی ، خصوصی و سازمان های داوطلبانه که بر سلامت تاثیر گذارند را
در بر می گیرد
.اساس سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، تلاش نظام مند برای فراهم ساختن و استفاده از  بهترین و در دسترس ترین شواهد علمی و تجربی از منابع معتبر در تصمیم گیری برای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه ها است 
در این راستا پافشاری بر ارتقای گزارش دهی از تجربیات موفق، و تبادل دانش و معلومات، به گردآوری اطلاعات جامع ، مبتنی بر واقعیت ، معتبر و به هنگام منجر خواهد شد.

خط مشی این مدیریت کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و خرد جمعی درجهت ارتقای سلامت و ارائه خدمات هزینه اثربخش می باشد. 


جهت هماهنگی ملاقات مردمی با شماره تماس 07142522727 سرکار خانم افراسیابی تماس حاصل نمایید

معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ممسنی

نام و نام خانوادگی :دکتر سهام چوبینه

مدرک:دکترای حرفه ای

شماره تماس دفتر :07142524012
شماره نمابر :07142522625

 شرح وظایف پست سازمانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان ممسنی 

جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشتی ، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب


معاونت اداری و مالی شبکه بهداشت و درمان ممسنی

نام ونام خانوادگی:عبدالحسن چراغی

شماره تماس:071-42522728

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-13 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ