معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ممسنی

نام و نام خانوادگی :دکتر سهام چوبینه

مدرک:دکترای حرفه ای

شماره تماس دفتر :07142524012
شماره نمابر :07142522625

 

تعداد مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهری و روستایی با ذکر نام:

مرکز بهداشتی درمانی میشان ، بابامنیر ، 17شهریور ، گچگران ، بردنگان ، فهلیان ، مورکی ، آبپخشان ، مهرنجان ، جویجان ، دشت ازادگان ، کلاه سیاه مشایخ ، دولت اباد و ده گپ )این شبکه می باشند.

      طرح پزشک خانواده در تمام مراکز بهداشتی درمانی استقرار  پزشک و  ماما ، که این مراکز در حال حاضر دارای واحدهای پذیرش – بهداشت خانواده – بهداشت محیط و حرفه ای – مبارزه با بیماریها – واکسیناسیون – داروخانه – تزریقات و پانسمان – آزمایشگاه- داندان پزشك می باشند.


شماره تماس دفتر 071-42524012


واحدهای مرکز بهداشت شهید خواجه ممسنی

ردیف

 نام واحد

 نام ونام خانوادگی مسول واحد

 سایر پرسنل واحد

 شماره تماس

1

 ریاست 

 دکتر سهام چوبینه

 آسیه حیدری

 42522625

2

 معاونت 

 آقای اسد امیری

 

 

3

 ستاد گسترش

 آقای جبار گودرزی

 خانم سعیده رضایی

 42523613

4

 بهداشت محیط

 آقای سیف اله زارع

 قای زواره رحمانی- خرو رحمانی – فتانه فرخ پور

 42522666

5

 بهداشت مدارس

 -

 خانم صدیقه انصاری

 

6

 بهداشت خانواده

 خانم آفرین احمدی

 خانم سوزان جمشیدی-خانم لیلا کوهستانی-خانم لیلا پناهی

 42529724

7

 بهداشت حرفه ای

 

 آقای ابراهیم علمداری-آقای محمد بناوی

 

8

 بیماریهای غیر واگیر

 آقای قاسم علی قاعدی

 آقای حامد رحمانی

 

9

 بیماریهای واگیر

 اقای شیروان گودرزی

 آقای الخاص گودرزی-آقای سید محمد تقوی پور- دکتر سعید محمودی

 42529723

10

 روانشناسی

 خانم مریم ظهرابی

 

 

11

 آمار

 خانم مهوش مرادی

 

 

12

 آموزش بهورزی

 آقای آرش کشاورز

 خانم رویا خیر

 

13

 تغذیه

 آقای اسد امیری

 

 

14

ثبت نسخ

نرگس یوسفی

صمد لشکری

 

 15

اموزش سلامت

خانم سحر خاکی

   


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ