تعداد مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهری و روستایی با ذکر نام:

مرکز بهداشتی درمانی میشان ، بابامنیر ، 17شهریور ، گچگران ، بردنگان ، فهلیان ، مورکی ، آبپخشان ، مهرنجان ، جویجان ، دشت ازادگان ، کلاه سیاه مشایخ ، دولت اباد و ده گپ )این شبکه می باشند.


طرح پزشک خانواده در تمام مراکز بهداشتی درمانی استقرار  پزشک و  ماما ، که این مراکز در حال حاضر دارای واحدهای پذیرش – بهداشت خانواده – بهداشت محیط و حرفه ای – مبارزه با بیماریها – واکسیناسیون – داروخانه – تزریقات و پانسمان – آزمایشگاه- داندان پزشك می باشند.جدول مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ممسنی

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

محل استقرار

شماره تماس

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری 1

خ شهید مدنی . نورآباد

42527009-42523121

2

مرکز بهداشتی درمانی شهری 2

دوراهی . نورآباد

42531309

3

پایگاه بهداشتی سه شهری

بلوار امام . نورآباد

 

4

پایگاه بهداشتی 4 شهری

بلوار هفت تیر نورآباد

 

5

مرکز بهداشتی درمانی بابامنیر

روستای بابامنیر . ماهور

 

6

مرکز بهداشتی درمانی میشان

روستای میشان  . ماهور

 

7

مرکز بهداشتی درمانی 17 شهریور

روستای خومه زار . مرکزی

 

8

مرکز بهداشتی درمانی گچگران

شهرک گچگران . مرکزی

 

9

مرکز بهداشتی درمانی بردنگان

روستای بردنگان . مرکزی

 

10

مرکز بهداشتی درمانی فهلیان

روستای فهلیان . مرکزی

 

11

مرکز بهداشتی درمانی مورکی

روستای مورکی . جاوید

071-42607087

12

مرکز بهداشتی درمانی آبپخشان

روستای آبپخشان . جاوید

 

13

مرکز بهداشتی درمانی مهرنجان

روستای مهرنجان . جاوید

 

14

مرکز بهداشتی درمانی جویجان

روستای جویجان . جاوید

 

15

مرکز بهداشتی درمانی گودرز

روستای منگودرز . رستم

 

16

مرکز بهداشتی درمانی دهنو

روستای دهنومقیمی . رستم

 

17

مرکز بهداشتی درمانی کوپن

روستای کوپن . رستم

 

18

مرکز بهداشتی درمانی پرین

روستای پرین . رستم

 

19

مرکز بهداشتی درمانی دشت

روستای دشت . رستم

 

20

مرکز بهداشتی درمانی دشت آزادگان

روستای دشت آزادگان . دشمن زیاری

 

21

مرکز بهداشتی درمانی کلاه سیاه

روستای کلاسیاه . دشمن زیاری

 

22

مرکز بهداشتی درمانی مشایخ

روستای مشایخ . دشمن زیاری

 

23

مرکز بهداشتی درمانی ده گپ

روستای ده گپ . دشمن زیاری

 

24

مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد

روستای دولت آباد . دشمن زیاری

 

25

مرکز تسهیلات زایمانی بابامنیر

روستای بابامنیر. ماهور

 

26

مرکز تسهیلات زایمانی مهرنجان

روستای مهرنجان . جاوید

 

27

مرکز تسهیلات زایمانی میشان

روستای میشان . ماهور

 

28

بیمارستان ولی عصر ( عج )

شهر نورآباد

 42531080-3

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ