پرسنل واحد:

 -خانم دهقان

 -خانم مرادی

 

شهرستان ممسني با چهار ناحيه آموزش وپرورش ( مركزي – رستم بابامنير دشمن زياري ) بانضمام مدارس عشاير ممسني حوزه پيرسرخ بابامنير ميشان –هفده شهريور زير نظر اداره آموزش وپرورش عشاير قارس و مدارس عشايري و سياري حوزه كهگيلويه و بوير احمد كه درهم مرز ممسني واقع شده اند . جمعاٌ داراي 36771 نفر جمعيت دانش آموز پسر و دختر كه از اين تعداد دانش آموزبه تفكيك 18483 نفر در نقطه شهري و 16379.نفر در نقطه روستاي و504نفر عشايري ممسني زير پوشش اداره آموزش وپرورش فارس و1405نفر دانش آموز عشايري كهگيلويه و بوير احمد مي باشند. كه همگي زير پوشش شبكه بهداشت ودرمان     ( مركز بهداشت ممسني )‌ و مورد معاينات غربالگري و ارائه خدمات بهداشتي درماني  سالانه مي باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ