نام و نام خانوادگی مسول واحد:خانم آفرین احمدی
سمت مسول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت ممسنی
مدرک :کارشناس بهداشت خانواده
شماره تماس واحد:42529723-071


سایر پرسنل واحد:

سوزان جمشیدی : کارشناس برنامه کودکان و نوزادان

- لیلا کوهستانی : کارشناس برنامه سالمندان ، میانسالان ، مادران ، باروری سالم

-لیلا پناهی : رابط مادران پرخطر 


شرح وظایف کلی واحد :
 

اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف بخصوص در هفته سلامت و دیگر مناسبتهای بهداشتی

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز

-نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

-تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها

-نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه ها و بهره گیری از آن در برنامه ریزیهای آینده

-همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

-تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای برنامه ها

-تهیه برنامه آموزشی  حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده

-همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

-شرکت در جلسات ، کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی

-تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

-ارسال پسخوارند مربوط به نظارت ، آمارها و شاخص ها ، بهداشت خانواده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

-انجام سایر وظایف محوله از طرف مسئولین مافوق 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ