شماره تلفن واحدهای شبکه بهداشت ودرمان ممسنی
نام واحدمسول واحدشماره تماس
تلفنخانه شبکه بهداشت خانم افراسیابی42525091-42522728
ریاست شبکه بهداشتدکتراحمد رحمانی42522727
معاونت مالی اداریآقای چراغی42525091
حراستآقای کاویانی42526398
کارگزینی 42522977
حسابداری 42526300
ریاست مرکز بهداشتدکتر خشایار رستمی42524012
بهداشت خانواده-آموزش سلامتخانم احمدی-آقای گودرزی42529723
ستاد گسترشآقای گودرزی42523613
مبارزه با بیماریهای واگیرآقای گودرزی42529724
مبارزه با بیماریهای غیر واگیرآقای قاعدی42525826
آموزشگاه بهورزیآقای  کشاورز42526780
بهداشت محیطآقای رحمانی-آقای زارع42522666
درمانگاه انقلاب (شماره 1 شهری)آقای پارسا42527009-42523121
درمانگاه  شماره 2 شهریخانم دارابی42531309
درمانگاه شماره 3 شهریآقای هوشمندی42524201
درمانگاه شماره 4 شهریخانم امیری425236

جهت تماس با واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ممسنی با پیش شماره 071 و شماره های درج شده در ذیل اقدام نمایید

آدرس پستی:ممسنی- بلوار هجرت - روبروی بانک مسکن - شبکه بهداشت و درمان ممسنی -کدپستی7351813344

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ