مشخصات منطقه شامل جمعیت به تفکیک شهری و روستایی–موقعیت جغرافیایی:

کل جمعیت منطقه 36949 نفر می باشد که حدود 15871 نفر آن را جمعیت روستایی و حدود 21078 نفر آن را جمعیت شهری تشکیل می دهند.

شبکه بهداشت و درمان ممسنی در شهر نوراباد واقع شده است روستاهای پیرامون و تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان llskd 275 روستا.

 

شرح وظایف شبکه:

بخشی از وظایف شبکه بهداشت و درمان ممسنی با توجه به نظارت و سرپرستی بر بیمارستان ولی عصر(عج) (عج)، مرکز بهداشت شهیدخواجه، مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت، پایگاه بهداشتی به شرح زیر می باشد:

انجام اقدامات درمانی و اورژانسی در بخش های مختلف بیمارستان

      نظارت و سرپرستی بر انجام هر چه بهتر مراقبت از بیماران (توسط سوپروایزر کشیک و مترون)

     مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی به بیماران و راهنمایی بیماران (توسط پزشک)بررسی، برنامه ریزی، تعیین اهداف و خط مشی اجرایی در زمینه بهداشت خانواده( در قالب سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

     نظارت بر برنامه های آموزشی طرح های اجرایی (بهداشت خانواده، بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و ...)

برنامه ریزی فعالیتهای مراکز درمانی و بیمارستان با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

نظارت و تأمین دارویی درمانگاه و بخش های مختلف

آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار، وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات

      رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در جهت رفع آنها(بوسیله تماس تلفنی با ریاست شبکه و مراجعه مستقیم به ایشان)

انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت جهت پیش بینی برنامه های اجرایی

      نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اجرای مقررات و استانداردهای مربوطه

و بطور کلی نظارت و سرپرستی بر کار و مسئولیت پرسنل واحدهای مختلف تحت پوشش شبکه


معاونتهای موجود در شبکه:
معاون اداری مالی ( پشتیبانی )
معاون بهداشتی
معاون درمان
معاونت غذا و دارو 

فوریتهای پزشکیبخش های اداری:

رئيس شبكه

مسئول دفتر

حراست

روابط عمومي

امور حقوقي

فن آوري اطلاعات وارتباطات

نظارت بردرمان

غذا و دارو

 

امور عمومي و اداري :

شامل بخش هاي ستادي و پشتيباني 

کارگزینی، امور مالی ،تدارکات، ماشين نويسي ودبیرخانه، مرکز تلفن، امین اموال، نقلیه، انبار، حسابداری، كارپردازي ، تاسيسات ،نگهباني ، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي وبايگاني ،آموزش ضمن خدمت كاركنان

 

واحدهاي ستادي مركز بهداشت :

مسئول مركز، ستاد هماهنگي وارتقاء سلامت ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، مبارزه با بيماريها ( واگير و غيرواگير) ، بهداشت خانواده ، بهداشت مدارس، تغذيه ، بهداشت سلامت و جلب مشاركتهاي مردمي، بهداشت دهان ودندان ، آزمايشگاه آب ، زنجيره سرد ، امور دارويي ، دبيرخانه 

 

تعداد مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهری و روستایی با ذکر نام:

مرکز بهداشتی درمانی میشان ، بابامنیر ، 17شهریور ، گچگران ، بردنگان ، فهلیان ، مورکی ، آبپخشان ، مهرنجان ، جویجان ، دشت ازادگان ، کلاه سیاه مشایخ ، دولت اباد و ده گپ )این شبکه می باشند.

      طرح پزشک خانواده در تمام مراکز بهداشتی درمانی استقرار  پزشک و  ماما ، که این مراکز در حال حاضر دارای واحدهای پذیرش – بهداشت خانواده – بهداشت محیط و حرفه ای – مبارزه با بیماریها – واکسیناسیون – داروخانه – تزریقات و پانسمان – آزمایشگاه- داندان پزشك می باشند.

 

بیمارستان به تفکیک تخت – بخشها – تخصصها:

        بیمارستان 96 تختخوابی ولی عصر(عج) که در حال حاضر 130 تخت فعال دارد.

      بخشها: اتفاقات – اتاق عمل – زایشگاه – ccu– کولیز – رادیولوژی – سونوگرافی – آزمایشگاه – داخلی – جراحی – اطفال – اعصاب و روان – فیزیوتراپی – اورتوپدي – زنان و زايمان -       ENT -درمانگاه تخصصی می باشند.

     تخصصها: جراحی عمومی – زنان – اطفال – داخلی – رادیولوژی و سونوگرافی – دندانپزشکی – اورتوپدي – بیهوشی – روانپزشکی – پاتولوژي- پوست – قلب و عروق
متخصص– پزشک عمومی

تعداد داروخانه ها و آزمایشگاهها:

      شبکه بهداشت و درمان ممسنی دارای  داروخانه واقع در (بیمارستان – مراکز) می باشد که در حال حاضر داروخانه ها به بخش خصوصی واگذار شده است، همچنین این شبکه دارای  آزمایشگاه واقع در (بیمارستان و مرکز) می باشد. اهم شاخصهای بهداشتی و درمانی منطقه در حال حاضر:

درصد پوشش مراقبت از کودکان زیر 1سال: شهری - روستایی 

درصد پوشش مادران: شهری  - روستایی 

استفاده از آب شرب بهداشتی: شهری - روستایی 

میزان زایمان بیمارستانی یا زایشگاه: شهری  - روستایی 

تنظیم خانواده: شهری - روستایی 

تعداد رابطین بهداشتی: نفر


تعداد نیروهاي تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان ممسنی

بهداشتي ودرماني

پشتيباني

ستاد شبكه و مركزبهداشت

155

20

175

رسمي

27

0

27

پيماني

17

42

59

 

قراردادي

31

0

31

طرحي

230

جمع کل

 

قراردادیبهداشتي ودرماني

پشتيباني

بيمارستان

99

12

111

رسمي

27

1

28

پيماني

34

82

116

قراردادي 

123

0

123

طرحي

283

جمع کل

 

قراردادی

 

شماره تلفن رسیدگی به پیشنهادات و شکایات:

شماره تلفن گویای: شبکه بهداشت و درمان ممسنی  با پاسخگویی مستقیم جناب آقای دکتر احمد رحمانی  رئیس شبكه بهداشت ودرمان ).

همچنین با هماهنگي مسئول دفتر  هر هفته دفتر رئيس بصورت حضوری پاسخگوی شکایات و پیشنهادات می باشد .

 

واحد روابط عمومی

اهم شرح وظایف :

اخذ نظريات، پيشنهادات و انتقادات و انتقال آن به مديريت .

انعكاس خدمت انجام شده توسط سازمان به مردم .

شركت در مراسمهاي فرهنگي و مذهبي .

برگزاري مراسمهاي مذهبي ، فرهنگي ، اداري.

تهيه تراكت و پلاكارد به مناسبتهاي مختلف.

تهيه بيلان كار واحد هاي مختلف و ارائه به مردم .

همكاري و هماهنگي بين بخشي با ادارات مختلف .

رسانيدن نقطه نظرات مردم به مسئولين.

انعكاس اخبار و اطلاعيه ها به رسانه هاي جمعي.

1جلب مشاركتهاي مردمي با تشكيل جلسات مردمي و خيرين .

 انجام سايرامورمربوطه طبق نظرمقام مافوق.

شرح وظایف:

انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد
- نظارت بر اجرای طرح تکریم در واحد های مربوطه
- توسعه و ترویج فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
- بررسی موانع موجود و تدوین راه کارهای اجرائی جهت رفع آنها
- بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت و ارائه خدمت و ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح رضایتمندی مردم
- تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح در واحد های مختلف


واحد امور اداری

اهم شرح وظایف 

انجام تعليمات لازم به كليه كاركنان تحت سرپرستي به منظور رعايت خط مشي تعيين شده وحسن انجام وظايف محوله

 مطالعه وامضاء پيش نويسها ويا نامه هاي تهيه شده

نظارت درتهيه وخريد وتحويل ملزومات وتقسيم آن .

 نظارت درتنظيم وثبت اموال در دفاتر مربوطه ومراقبت درحفظ ونگهداري آنها

 نظارت وانجام كارگزيني كارمندان از قبيل ترفيعات ،اضافات ومرخصي طبق مقررات استخدامي وامضاءاحكام صادره .نظارت در تنظيم ليست حقوق ومزاياي قانوني كاركنان واسناد مالي با رعايت مقررات مالي .

 نظارت وسرپرستي امور دفتري وارسال مراسلات واحد متبوع .

مراقبت ورسيدگي به دفاتر حضور وغياب .

شركت دركميسيونهاي مربوطه وجلسات تنظيم بودجه وكميته هاي انتصاب وترفيع .

نظارت ومراقبت برحسن انجام اموري كه از طرف مقام مافوق تعيين شده است

 تهيه گزارشات لازم .

انجام ساير امور مربوطه .
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ